Urban Organics

Nagtatanim ng mga gulay sa pamamagitan ng organikong pamamaraan.

Click on the button to send this farmer a message.

SOON TO OPEN: Nagtatanim ng mga gulay sa pamamagitan ng organikong pamamaraan. Isang maliit na sakahan na ang layunin ay maituro ang pagsasaka sa pamamagitan ng organikong pamamaraan sa kalungsoran. Upang makapagbigay ng mas masustansya at walang halong kemikal na produkto sa ating mga kababayan.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: