สวนภูอิงธาร

สวนภูอิงธารปลูกพืชสวนไม้ผลหลากหลายชนิด อาทิเช่น ไผ่หวานหนองโดน ไผ่กิมซุ่ง ไผ่ซางนวล ไผ่เลี้ยงสีทอง มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร แก้วมังกร แก่นตะวัน มะนาวพันธุ์ต่าง ๆ

Click on the button to send this farmer a message.

สวนภูอิงธารตั้งอยู่ที่เลขที่ 163 ม. 3 ริมห้วยโป่งแค ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนพ.ย. 2553 โดยเริ่มปรับพื้นที่รกร้างขนาด 87 ไร่ ขุดสระน้ำ 3 สร��� เพื่อสำหรับใช้ในการทำการเกษตร เลี้ยงปลา ทำเส้นทางถนนสัญจรในสวน ทำระบบน้ำ ต่อไฟฟ้าจากหมู่บ้านมายังสวน ฯลฯ ได้เริ่มปลูกไผ่ชนิดต่าง ๆ อันได้แก่ ไผ่หวานหนองโดน ไผ่กิมซุ่ง ไผ่ซางนวลและไผ่เลี้ยงสีทอง บนพื้นที่ 10 ไร่เป็นอันดับแรกเนื่องจากดูแลง่าย หลังจากนั้นก็เริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์จากอำเภอสามพราน นครปฐมจำนวน 1200 ต้นบนพื้นที่ 35 ไร่ในช่วงต้นปี 2554 พร้อม ๆ กับป���ูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ 100 ต้นและมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงกลางปี 2554 ได้มีการเสาะหาพันธุ์กล้วยน้ำว้าโชควิเชียรที่มีลูกขนาดใหญ่มาปลูกรอบสระน้ำเพื่อเป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างรอผลิตผลจากพืชหลัก ในช่วงต้นปี 2556 เริ่มปลูกแก้วมังกรสีขาวจำนวน 130 เสาเพื่อเป็นรายได้เสริม และทดลองปลูกแก่นตะวันพืชสุขภาพโดยปลูกแซมระหว่างแถวของแก้วมังกรเพื่อประหยัดพื้นที่ ช่วงเดือน พ.ค. 2557 เริ่มขยายพื้นที่ในการปลูกมะนาวจำนวน 180 ต้น ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ แป้นดกพิเศษ แป้นรำไพ แป้นพิจิตร 1 แป้นจริยา แป้นบ้านแพ้ว และมะนาวไร้เมล็ด นอกจากนี้ได้ทดลองปลูกต้นลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 จำนวน 120 ต้นเนื่องจากสามารถส่งขายในตลาดระดับบนได้และผู้ขายพันธุ์จะรับซื้อเพื่อส่งออก ในช่วงเดือนสิงหาคมเริ่มปลูกไม้ผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทอง หลงลับแล ���งาะโรงเรียนนาสาร มังคุด ลองกอง ทับทิม บริเวณพื้นที่รอบ ๆ สวนตลอดแนวรั้วจะปลูกต้นสักทองไว้เป็นแนวกันลมและสารเคมีจากสวนอื่น ๆ ที่จะพัดเข้ามา ในช่วงเดือนพ.ย. 2557 จะเริ่มขยายแปลงปลูกแก้วมังกรสีแดงเพิ่มอีก 100 เสาเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของลูกค้าในกรุงเทพฯที่ชื่นชอบรสชาติหวานของสีแดง และทดลองปลูกมันเทศญี่ปุ่นว่าจะสามารถปลูกได้ผลดีหรือไม่ สวนภูอิงธารเน้นการทำเกษตรอินทรีย์กึ่งเคมี โดยอิงธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่ไถดินตอนปลูก ใช้สารเคมีน้อยที่สุดหากวิธีการเขตกรรมไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยผสมผสานความรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากการเยี่ยมชมแหล่งศึกษาการเรียนรู้ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ พยายามเน้นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรให้มากที่สุด (สับ/ย่อยมาทำปุ๋ยหม���ก เป็นอาหารสัตว์) นำการใช้จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีเครื่องจักรทุ่นแรงมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ ขณะนี้ผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและลูกค้าได้แก่ หน่อไม้พันธุ์ต่าง ๆ สำหรับรับประทานสด หน่อไม้เผา หน่อไม้ดอง ซึ่งจะเริ่มออกหน่อช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน กิ่งพันธุ์ไผ่ชนิดต่าง ๆ มะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เขียวเสวย น้ำดอกไม้มัน เขียวสามรส เขียวใหญ่ อาร์ท���อีทู ฯลฯ แก้วมังกรจะเริ่มเก็บผลผลิตจำหน่ายช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม หัวแก่นตะวัน กล้วยน้ำว้าโชควิเชียร ที่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ทุกเดือน นอกจากนี้ยังสามารถมีรายได้จากการขายไข่เป็ดจากเป็ดที่เลี้ยงไว้ ในอนาคตว่าปลายปี 2558 จะเริ่มมีผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาด และทำกิ่งพันธุ์ขายได้ และจะเริ่มขยายการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อนำปุ๋ยขี้ไส้เดือนมาใช้กับมะนาว���ละแก่นตะวัน

Produce:

Currently open transactions