ไร่สกุณาหรรษา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มี ผัก ผลไม้ สมุนไพร ปลอดสารพิษ และจุดชมวิวที่สวยงามมาก มีน้ำตก4ชั้น และมีผัก นานาชนิดพร้อมจำหน่ายแก่ลูกค้าทุกท่านครับ

Click on the button to send this farmer a message.

ไร่สกุณาหรรษา ทางไร่ของเราทำผักปลอดสารและมีมาตราฐานยกไร่ผักและสินค้าทุกอย่างเราปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในการบำรุงและไล่แมลงซึ่งไม่มีสารพิษ100%และทางไร่ของเราจะอยู������ใกล้ฟาร์มวัวนมเราจะใช้น้ำนมวัวมาหมักและฉีดพ่นให้กับผลผลิตรับประกันความหวานกรอบ แลอดภัย อร่อย สุขภาพดี ด้วยครับ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: