สวนพริกไทย แควน้อย

จำหน่ายกิ่งตอนพริกไทยพันธุ์ซีลอน สวนพริกไทยแควน้อย อ.เมือง จ.พิษณุโลก สามารถ ติดต่อขอคำแนะนำ เรืองการปลูกพริกไทย ใ���้ ครับ ยันดีให้คำปรึกษา และยังจำหน่ายต้นกล้ากิ่งพันธุ์พริกไทย ซีลอน และผลผลิตพริกไทยอ่อนและพริกไทยดำ ติดต่อทางไร่เข้ามาใด้เลยครับ 083 6271238 เอกรักษ์ หอมทอง

Click on the button to send this farmer a message.

จำหน่ายกิ่งตอนพริกไทยพันธุ์ซีลอน สวนพริกไทยแควน้อย อ.เมือง จ.พิษณุโลก สามารถ ติดต่อขอคำแนะนำ เรืองการปลูกพริกไทย ใด้ ครับ ยันดีให้คำปรึกษา และยังจำหน่ายต้นกล้ากิ่งพันธุ์พริกไทย ซีลอน และผลผลิตพริกไทยอ่อนและพริกไทยดำ ติดต่อทางไร่เข้ามาใด้เลยครับ 083 6271238 เอกรักษ์ หอมทอง

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: