ฟาร์ม ๑๑๑

ไข่นกกระทา ไข่ไก่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ด เห็ด กล้วย ทานตะวันงอก

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์มร้อยสิบเอ็ด (๑๑๑) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2556 โดยทำเป็นธุรกิจเสริมรายได้ของครอบครัว จำหน่ายไข่นกกระทาให้กับคนในหมู่บ้าน และตลาดในชุมชน ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับที่ดี จึงได้เพิ่มผลผลิตเป็น ไข่ไก่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ ปัจจุบันทางฟาร์มได้เพิ่มสิน���้าเข้ามาอีก คือ เห็ด กล้วย และทานตะวันงอก

Produce:

Currently open transactions