สวนเห็ดหลุมทอง

จำหน่ายก้อนเห็ดนางฟ้า ก้อนเห็ดขอนขาว ราคาก้อนละ 8 บาท ดอกเห็ด

Click on the button to send this farmer a message.

สวนเห็ดหลุมทอง เปิดมำการมาแล้วกว่า 20 ปี ผลิตและจำหน่ายก้อนเห็ดนาง ก้อนเห็ดขอนขาว และจำหน่ายดอกเห็ด เรามีประสบการณ์เพียงพอ และพร้อมให้คำปรึกษา หากใครสนใจทำธุรกิจ และทางสวนเห็ดของเรายังจำหน่ายพืชผักปลอกสารพิษ ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย เพราะเราผิดจากธรรมชาติ ใช้���ุ๋ยมูลสัตว์

Produce:

Currently open transactions