ดงจิ้งหรีด

ขายจิ้งหรีด มีทั้งจิ้งหรีดขาว และจิังหรีดทองดำ

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด มีทั้งจิ้งหรีดขาว และจิังหรีดทองดำ มีการขายทั้งปลีกและส่ง ขายปลีก กิโลกรัมละ 200 บาท ขายส่ง 10 กิโลกรัม ขึ้นไป กิโลกรัมละ 150 บาท แต่ถ้า 20 กิโลกรัมขึ้นไป 130 บาท และทางฟาร์มก็ยังมีการเพาะพันธุ์ขายด้วย ถาดละ 50 บาท และเรายังมีการแนะนำการเลี้ยงฟรี

Produce:

Currently open transactions