กิติทัศน์ ฟาร์ม

เป็นไร่นาสวนผสมที่ดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นคุนปู่ ฟาร์มของเราเน้นผลผลิตที่ปนเปื้อนสารพิษน้อยที่สุยโดยปล่อยให้ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดสภาวะต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติโดยฟาร์จะช่วยเพียงการกระตุ้นด้วยน้ำเท่านั้น

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์มของเราเป็นไร่นาสวนผสมที่ดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นคุนปู่ เน้นผลผลิตที่ปนเปื้อนสารพิษ�����้อยที่สุดโดยปล่อยให้ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดสภาวะต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติโดยฟาร์จะช่วยเพียงการกระตุ้นด้วยน้ำเท่านั้น ผลผลิตของฟาร์มเรานั้นมีหลากหลายตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนี้ เงาะ 10ตัน/ปี ลำใย 10ตัน/ปี มังคุด 3ตัน/ปี ลองกอง 5ตัน/ปี ทุเรียน5ตัน/ปี ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 5ตัน/ปี แก้วมังกร 3 ตัน/ปี ข้าวหอมดอกมะลิ 105 4ตัน/ปี ข้าวไรเบอร์รี่ 2ตัน/ปี นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่อไม้หวาน ขนุน ชะอม

Produce:

Currently open transactions