ฟาร์มเห็ด ฟ้า-ฟลิม์

ผลิตเห็นนางฟ้า ภูฏานจำหน่ายเห็ดนางฟ้าภูฏาน ทั้งปลีกและส่ง ในราคาตามท้องตลาด

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์ม เริ่มทำมาได้ 3 ปีกว่าแล้ว ทำในปริมาณ 3000-6000 ก้อน เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบทำเป็นอาชีพเสริมโดยให้ภรรยาเป็นผู้ดูแล และทำการเก็บดอกส่งให้กับแม่ค้าคนกลางและขายปลีกตามบ้านและคนที่รู้จักทั่วไป เริ่มแรกที่ทำติดปัญหารเรื่องของการเป็นโรค และแมลงหว���่ การให้น้ำ ตอนนี้ประสบการณ์มากขึ้นสามารถรับมือได้ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: