นิพนธ์ (ยังไม่มีชื่อครับ)

ผักไฮโดรโปนิก ปลอดสารพิษ ไม่มีสารฆ่าแมลงจึงปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

Click on the button to send this farmer a message.

ผักไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษ กำลังหาลูกค้ารับผักไปจำหน่ายหรือรับประทาน เช่น คะน้า คื่นฉ่าย ผักกาดหอม ผักสลัดต่าง ๆ เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค. แม้เป็นที่ปลูกในพื้นที่เล็ก แต่พร้อมจะขยายแปลงปลูกเพิ่มในอนาคต หากท่านลูกค้าต้องการ หวังว่าคงได้รับการตอบกลับจาก���่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับ

Produce:

Currently open transactions