Individual farms

a group of 20 farmers are individually producing squash the month of June to November. Individual farms are located along the mountain slopes.

Click on the button to send this farmer a message.

Ako po ay isang kawani ng DAR na tumutulong sa mga magsasaka ng Brgy. luna EsTe, bayan ng Umingan, lalawigan ng Pangasinan. Ang mga magsasakang ito ay nasa programa ng DAR in partnership with Catholic Relief Services (CRS). Ang kanilang produkto ay kalabasa. Sa ngayon, meron pong minimum of 7 tons of squash, Suprema variety with an average weight of 3 kilograms per fruit available to be marketed. We prefer pick up transaction

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: