ขวัญพัฒน์การเกษตร

จำหน่ายเมล็ดกาแฟแห้ง และ ผลิตผลทางการเกษตร

Click on the button to send this farmer a message.

มีเมล็ดกาแฟแห้ง พันธุ์อะราบิกา และโรบัสต้า ตามจำนวนที่สั่ง ทั้งภายในและต่างประเทศ ติดต่อได้ที่ ขวัญพัฒน์การเกษตร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-555280 หรือ โทรศัพท์มือถือ 086-1911260 นอกจากนี้เรายัง จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า สามารถส่งความต้องการผลผลิตได้ที่อีเมล์ tip_master@hotmail.com ---------------------------------------------------------------

Produce:

Currently open transactions