สวนครัวสีเขียว

สวนผสมปลูกผักอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ผัก ปลา ไร้สารพิษ

Click on the button to send this farmer a message.

เราปลูกพืชผักพื้นบ้านตามฤดูการณ์ และเลี้ยงปลา ไม่ใช้สารเคมี ใช้แต่อินทรีย์วัตถุและสารชวีภาพ เรามี ถั่วฝักยาว มะนาว หน่อไม้ ถั่วพู ดอกขจร ดอกชมจันทร์ พริก มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ผักบุ้งจีน ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง มะละกอ ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะนาว มะพร้าว บัวกินสาย ชะอม พริกไ���ย ฝัก กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า มะม่วง กระท้อน ปลานิล ปลายี่สก หอยขม

Produce:

Currently open transactions