ฟาร์มขวัญข้าว

ข้าวปลอดสารพิษ............ผักข้างรั่วไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

Click on the button to send this farmer a message.

เรามาอยู่บ้านนอก ไม่มีคนมีรายได้มากมายเราเห็นชาวนาตื่นแต่เช้าแล้วกลับเย็นๆๆ พอผลผลิตออกมาก็ขายในราคาถูกแต่ถ้าไปซื้อที่ตลาดจะต้องซื้อสินค่าในราคาที่แพงมากๆ เราจึงคิดว่า เราจะปลูกในสิ่งที่เราชอบกินเพื่อกินเองแต่ถ้าผลผลิตออกมามากเกินเราก็อยากแบ่งให้คนอื่นได้กินบ่าง นี้คือจ���ดเริ่มต้นของฟาร์มขวัญข้าว

Produce:

Currently open transactions