CORN FARMING

ANG SAKAHANG ITO AY PANG MAISAN LAMANG, TINATAMNAN DALAWANG BESES SA ISANG TAON.

Click on the button to send this farmer a message.

ANG SAKAHAN NAMIN AY MAHIGIT 100 YEARS NANG CNASAKA KASI PAMANA PA NG MGA MAGULANG NG AAMIN MGA MAGULANG, ANG TINATANIM LANG NAMIN DITO AY PUROS MAIS LAMANG,ITO AY ACCESSIBLE SA MALALAKING MGA SASAKYA. MADALING MAKUHA NGA MGA PRODUKTO KUNG KAILANGAN

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: