ข้าวสารลุงลอย

ขัดสีสด ออกจากโรงสีชุมชน ไม่ผ่านการ รมเคมีป้องกันแมลง ปลอดสารพิษ แน่นอน

Click on the button to send this farmer a message.

http://loongloy.lnwshop.com/ ข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice) ข้าวสารสด (Fresh Rice)สดจากมือเกษตรกรสู่มือคุณ ปลูกเอง สีเอง ขายเอง ขัดสีสด ออกจากโรงสีชุมชน ไม่ผ่านการ รมเคมีป้องกันแมลง ปลอดสารพิษ แน่นอน กลิ่นความสดใหม่ คุณจะได้กลิ่นไอแห่งข้าว ความเป็นข้าวที่แท้จริง ตั้งแต่เปิดถุงข้าวสาร หุง และ รับประทาน

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: