ชมภูพานสวนทัพไทย

จำหน่าย หวาย หวายกินหน่อ ต้นกล้าหวาย เมล็ดพันธ์ุหวาย พืชไร่ อื่น ๆ

Click on the button to send this farmer a message.

หวาย จำหน่าย หวาย หวายกินหน่อ ต้นกล้าหวาย เมล็ดพันธ์ุหวาย พืชไร่ อื่น ๆ มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 10 ไร่ สามารถสร้างรายได้ ทุกวัน ตลอดทั้งปี ปลูกง่าย ดูแลรักษาง่าย เป็นที่ต้องการของตลาด มีเท่าไหร่ ตลาดชื้อหมด สำหรับผูที่ชอบมีรสขม ใช้ประกอบอาหาร จะไม่ค่อยขม ข้อเสีย หน���มเยอะ ตัดยาก แต่ถ้ารู้วิธีตัด จะไม่ยาก

Produce:

Currently open transactions