ชัยณรงค์ฟาร์ม

ชัยณรงค์ฟาร์ม พืชผักเมืองหนาวที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่เราปลูกได้ที่นี่

Click on the button to send this farmer a message.

www.kasethitech.com ชัยณรงค์ฟาร์ม เราปลูกชผักเมืองหนาวที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เมล่อน แตงกวา ญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศบีฟ หลากสายพันธุ์ เราปลูกได้ที่นี่ kasethitech.com Farm CHAINARONG We plant the winter vegetables are imported from abroad. Japanese melon , cucumber , tomato, cherry tomatoes, beef tomatoes,variants are grown here.

Produce:

Currently open transactions