ปรัชญาฟาร์ม

จำหน่ายสุกรขุน ไก่พื้นบ้าน เป็ดธปักกิ่ง มะขามหวาน สายพันธ์สีทองและสีชมพู

Click on the button to send this farmer a message.

จำหน่ายสุกรขุน ไก่พื้นบ้าน เป็ดธปักกิ่ง มะขามหวาน สายพันธ์สีทองและสีชมพู สิ้นค้ามีคุณภาพ สามารถติดต่อได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1/662940847155310?ref=hl

Produce:

Currently open transactions