ไร่ ณ สุวรรณ์

เป็นไร่น้องใหม่เพื่อทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสินค้าที่ผลิตออกไปเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษ

Click on the button to send this farmer a message.

เป็นไร่ผสมผสารมีพืชหลายชนิดร่วมกันอยู่ที่ไร่ ซึ่งไร่ของเรา เปิดเมื่อวันที่ 23/08/56 ซึ่งได้มีสินค้าทางเกษตรหลักคือ ข้าวหอมมะลิ, ข้าวสังหยด,ข้าวหอมนิล,ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษหรือOrganic rice ถ้าหากต้องการเข���ามาชมไร่เรา ทางเรายินดีตอนรับเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วทางเราเป็นไร่น้องใหม่ที่ฝันอยากจะทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง จึงยังไม่ได้ค่อยเข้าที่เข้าทางมากนัก สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Produce:

Currently open transactions