บ้านไร่ถั่วเขียว

จำหน่ายเมล็ดถั่วเขียว ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับ สามารถได้ที่โทร 080-196-0658

Click on the button to send this farmer a message.

ท่านใครสนใจจะรับซื้อถั่วเขียว สามารถติดต่อได้ครับ ทางไร่มีเมล็ดคุณภาพราคาไม่แพง ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ขอบคุณครับ

Produce:

Currently open transactions