เนเจอร์ร่า(Natura)ฟาร์ม

จำหน่ายน้ำมันตะใคร้หอมบริสุทธ์ น้ำมันมะนาวบริสุทธ์ น้ำมันมะกรูดบริสุทธ์

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์มเราปลูกและเชี่ยวชาญด้านน้ำมันหอมระเหยโดยผลิตจากสมุนไพรพื้นบ้านของไทย โดยจำหน่ายน้ำมันตะใคร้หอมบริสุทธ์ น้ำมันมะนาวบริสุทธ์ น้ำมันมะกรูดบริสุทธ์ ทั้งหมดนี้เป็นน้ำมันหอมบริสุทธ์ 100% ไม่มีสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ผสมและเจอปน 1000% จึงมันใจได้เพรา���ผลผลิตทุกกระบวนการเริ่มตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงแปรรูป ทางฟาร์มของเราเป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน และน้ำมันของเรายังได้รับการการันตีว่าเป็นของแท้โดยห้องตรวจที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: