นครปาล์มน้ำมันฟาร์ม

เราเป็นสวนปาล์มน้ำมัน และพืชที่เราผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นพืชแซมระหว่างต้นปาล์ม และเพราะปลูกบนพื้นที่ๆเราเตรียมไว้สำหรับพืชเศรฐกิจ

Click on the button to send this farmer a message.

ในฟาร์มของเราโดยมีตะไคร้ที่ทางเราปลูกได้ปลูกมาต่อเนื่อง 2 ปีโดยมีตะไคร้เป็นหลัก ข่า กระชาย ขมิ้น และกล้วยน้ำหว้า การดูแลเราเน้นฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบ เลยทำให้ผลผลิตของเราเขียวทั้งปี แม้จะเข้าหน้าแล้งแล้วก็ตาม มีความสมบูรณ์ สวยและน่าจะพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: