ฮักมีฟาร์ม พืชผักปลอดสาร ทานแล้วดี

ปลูกผักและข้าวปลอดสารพิษครับ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

Click on the button to send this farmer a message.

ก่อนนั้นก็ทำงานออฟฟิส ที่ กทม. มา 12 ปี ทำด้านวิศวรรมคอมพิวเตอร์ ลาออกมาได้ 2 ปีเพื่อกลับมาบ้าน เลยหาอะไรทำ จึงได้ซื้อที่แปลงเล็กๆ 1 ไร่ เพื่อทำการเกษตร เพราะทุกวันนี้คนป่วยกันเยอะ ซึ่งมาจากอาหารปนเปื้อนสารเคมี มีสารพิษ ยาฆ่าแมลง ตกค้างบ้าง คนก็เป้นมะเร็งกันเยอะ อ���ยุน้อยๆก็เป็น แรกเริ่มอยากให้ครอบครัวได้ทานผักที่ไม่มีสารพิษ เลยเริ่มปลูกแลลออร์กานิค หาปุ๋ย และสารกำจัดแมลงแบบสมุมไพรมาใช้

Produce:

Currently open transactions