้happy organic farm

สวนผลไม้อินทรีย์และผักพื้นบ้าน เริ่มได้ประมาณ 3 ปี กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีแนวคิดจะทำเป็นร้านค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต เพื่อรวบรวมและรับฝากขายผลิตผล พืชผัก และผลไม้พื้นบ้านที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จนไปถึงเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์

Click on the button to send this farmer a message.

เพิ่งเริ่มต้นทำสวนอินทรีย์ได้ประมาณ 3 ปี ในพื้นที่ประมาณ 5ไร่ แต่เริ่มทำได้เพียง 2 ไร่ ผลผลิตตอนนี้ที่พร้อมจำ���น่ายได้มี มะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ผักพื้นบ้าน เช่น ดอกอัญชัน ใบเตย มะเขือพวง มะรุม ซึ่งเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล และยังมีปริมาณไม่มาก ในช่วงแรกนี้ต้องการผู้รับซื้อที่อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่มาก ลดเรื่องการขนส่ง ในอนาคตมีแผนว่าจะเป็นเป็นร้านค้าเพื่อบริการขาย และรับฝากขายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ทั้งที่เป็นพืชผัก ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว และมีแผนที่จะเปิดเป็นร้านอาหารที่แปรรูปจากผัก ผลไม้ที่ผลิตจากสวนและจากเครือข่าย สวนตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลท่าม่วง ใกล้ทางเข้าเขื่อนแม่กลอง ติดกับถนนแสงชูโต

Produce:

Currently open transactions