kiriwong

จำหน่ายมังคุด ตะใคร้,ผักกูด,ผักเหลียง,ใบพลู เป็นสินค้าorganicทังหมด

Click on the button to send this farmer a message.

หมู่บ้านคีรีวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประ���ทศไทย ด้วยความรักและความผูกพันกับหมู่บ้านคีรีวงตั้งแต่เกิดทางเราจึงได้จัดทำสินค้าเป็น organic เพื่อรองรับลูกค้าที่จะหลั่งใหลเข้ามาชื่นชมสถานที่ที่น่าหลงใหลแห่งนี้และเราเลยเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าพืชผักที่เกิดจากสถานที่แห่งนี้ได้สัมผัสรสชาดกันอย่างมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง

Produce:

Currently open transactions