Hacienda Villa Mendoza

Dalawang ektarya palayan na matatagpuan sa Brgy Santissimo, San Pablo City at limang ektarya niyugan sa Calauag, Quezon

Click on the button to send this farmer a message.

Matagal na ang lupang ito na pag aari ng kapatid ko na nasa Amerika at ako ang siyang namamahala dito dalawang taon na. PALAY ang pangunahin produkto dito at minsan ay nataniman ng talong at sili ang isang ektarya. Niyog naman sa Calauag Quezon na may kasamang ilang puo ng daranghita.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: