ดอกสะเดา ออแกนิค

สะเดา ทะวาย ปลูกและดูแลโดยไม่ใช้สารเคมี จะให้ผลผลิต ประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี มีทั้งหมดประมาณ 50 ต้น เก็บผลผลิตได้แล้วประมาณ 20 ต้น กรุณาสั่งจองล่วงหน้า เนื่องจากผลิต ยังไม่พอจำหน่าย

Click on the button to send this farmer a message.

ตอนนี้สินค้าหมดฤดู เก็บผลผลิตหมดแล้ว ต้องรอปีหน้า

Produce:

Currently open transactions