สวนสิริวัฏ

สวนสิริวัฏ ผลิตและจำหน่ายผักไร้สารพิษ วอเตอร์เครส จิงจูฉ่าย ตำลึงหวาน มันเทศญี่ปุ่น หรือมันหวานญี่ปุ่น กิ่งพันธุ์และผลมะนาวพันธุ์ต่าง ๆ แป้นพิจิตร แป้นรำไพ แป้นพวง แป้นดกพิเศษ ทูลเกล้า ตาฮิติ

Click on the button to send this farmer a message.

สวนสิริวัฏ ผลิตและจำหน่ายผักไร้สารพิษ วอเตอร์เครส จิงจูฉ่าย ตำลึงหวาน มันเทศญี่ปุ่น หรือมันหวานญี่ปุ่น กิ่งพันธุ์และผลมะนาวพันธุ์ต่าง ๆ แป���นพิจิตร แป้นรำไพ แป้นพวง แป้นดกพิเศษ ทูลเกล้า ตาฮิติ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม อ.เมือง จ.ฉะชิงเทรา

Produce:

Currently open transactions