ทุ่งนาปลอดสาร

ทุ่งนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ไร้สารเคมี ปลูกจากใจ

Click on the button to send this farmer a message.

ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากที่นาผืนน้อยในอ.ขุขันท์ จ.ศรีสะเกษ ปลูกโดยชาวนาตัวเล็กๆ และคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นให้คนไทยได้กินข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวโภชนาการสูง อร่อย และไร้สารเคมี เราเลี้ยงควายเพิ่อใช้ทำนา เล็มหญ้า โดยไม่ต้องใช้ยาให้เสียสุขภาพที่คนปลูกและคนกิน ขี้ควายลงทุ่งนาเป็นปุ๋ยอย่างดี ไม่ต้องง้อปุ๋ยเคมี ด้วยวิถีดั้งเดิมจึงได้ข้าวแข็งแรง มีตุณภาพสู่ผู้บริโภค

Produce:

Currently open transactions