สวนผักหวานป่ามอกกำปอ

จำหน่ายเมล็ดผักหวานป่า,ข้าวกล้องอินทรีย์ไรซ์เบอรี่

Click on the button to send this farmer a message.

ทำสวนผักหวานป่า 10 กว่าปี มีผักหวานเกือบทุกรุ่น และพยายามปลูกเพิ่มทุกปี เก็บยอดจำหน่ายภายในชุมชน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ ทำเองทุกขั้นตอนการผลิต บรรจุในถุงสุญญากาศอย่างดี สามารถเก็บไว้ได้นาน

Produce:

Currently open transactions