felisa's farm

more than 2 has of land planted to palay and a family

Click on the button to send this farmer a message.

ang sakahang ito napasa aking pamamahala simula nuong 2000. ito ay pag aari ng aming mga magulang. ang sukat nito ay mahigit na 2 ektarya. may magsasaka kaming tagagawa nito. pinamamahalaan ko ang perang kailangan kada taniman at pagsubaybaygang sa pagbebenta nang palay.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: