มารยาท ฟาร์ม เห็ดออร์แกนิค

ฟาร์มเห็ดออร์แกนิค ที่ปลูกในระบบปิด และเปิดตามธรรมชาติโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารเคมี ฮอร์โมนเร่ง

Click on the button to send this farmer a message.

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 โดยหลังจากประสพเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาผลิตเห็ดแบบอินทรีย์เลิกการใช้ปุ๋ยยูเรีย และเลิกใช้การรมควันฆ่าเชื้อในห้องเลี้ยงเชื้อด้วยฟอร์มาลีนและด่างทับทิม ได้รับการ���ับรองจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตเห็ดอินทรีย์ และให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์ Organic Thailand โดยเห็ดที่เราผลิตได้มีดังนี้ เห็ดเข็มทอง เห็ดนางรมหลวง เห็ดนางรมดอย เห็ดยานางิ และเห็ดยามาบูชิทาเกะ

Produce:

Currently open transactions