ไร่ฉัตรทอง

we produce pesticide residue free products เราผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดสารมากมาย เช่น มะนาว ฟักข้าว เผือก มัลเบอรี่ กล้วย มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ำสมุนไพร ฯลฯ

Click on the button to send this farmer a message.

we produce pesticide residue free products เราผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดสารมากมาย เช่น มะนาว ฟักข้าว เผือก มัลเบอรี่ กล้วย มะม่วงหาวมะ���าวโห่ น้ำสมุนไพร ฯลฯ

Produce:

Currently open transactions