corn and sorghum farm

ito ay 2 parte na ang isa ay my sukat na 2.7 hectare at 1.6 hectARE na palitang tinataniman ng mais at sorgum 1 beses sa isang taon..Ang lokasyong ng lupa ay nasa tabi ng kalsada kung saan maaring dumaan and trak

Click on the button to send this farmer a message.

Ang lupang sakahan ay umaani ng sorghum mahigit kumulang na 200 cavans at kung maganda ang nabiling binhi ay umaabot ng 320 cavans  pataas sa 2.7 hectares na lupa...upang patuloy na magkaroon ng trabaho ang mga mgsasaka ay hinahalinnan ito ng mais kahit na kokonti lang ang kita dahil walang buyer/malaking presyo na pumapasok sa aming lugar..naghahanap kmi ng tamang buyer/presyo kung saan kmi ay higit na kikita at patuloy na magtanim ng mga ito gayun di ang mga bagong pamamaraan kung paano mapa-unlad ang mga produktong ito


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: