jhong ricefield

isang sakahan na sagana sa tubig kapag rainy season at dry kapag summer... magandang taniman ng palay at mais at gulay pwedeng ma develop na palaisdaan...

Click on the button to send this farmer a message.

masaganang umani ng palay, pwedeng taniman ng mais gulay tabako sa tag araw pwedeng ma develop na fishfond...

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: