Raju rain fed farm

ನಾನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಇಳುವರಿ ದಾರ, ಇರುವೇಸ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುತೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,ನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಲಸಂದಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇದೆ, ಎರೆಡು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಬರುಹುದು. ಹಲಸಂಡಿಯನ್ನು ನಾನು ತರಕಾರಿ ಮಾತು ಕಾಲುಗಳಾಗಿ ಮಾರಬಲ್ಲೇ. ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಯ್ಯುತೇನೆ. ಹುಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಬಲ್ಲೇ. 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: