Chandra belaku farm

ಉತಮವಾದ ನೀರಾವರಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ.m

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ತುಂಬಾ ಪಲವತ್ತಾದ ಬೂಮಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಕಾಳುಗಳು,, ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೂತೆನೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಲವತಾಗಿ, ಬೆಳೆಯುತದೆ, ಇದು ನಾಟಿ ಕಾಯಿ.ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕಾರವಾಗಿರುತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಖೂಡಾಒಲ್ಲೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: