tobbaco farm

ನಮಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟೂ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 50% ಅಂದ್ರೆ 15 ಏಕ್ರೆಲೀ ತಂಬಾಕುನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ.

Click on the button to send this farmer a message.


 30 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು  50% ಅಂದ್ರೆ 15 ಏಕ್ರೆಲೀ ತಂಬಾಕುನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಇದುಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮರುಕ್ಕಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ .ನಮಸ್ಕಾರ

ಒಟ್ಟೂ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು  50% ಅಂದ್ರೆ 15 ಏಕ್ರೆಲೀ ತಂಬಾಕುನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ

Produce:

Currently open transactions