baskar green farm

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಬೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬರುತಿದ್ದಾವೆ

Click on the button to send this farmer a message.

20 ಏಕರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು, ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ಮಾವೀನ ತಳಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ಫಾನ್ಸೊ, ನಿಲುಂ, ತೋತಾಪುರಿ ಮುಕ್ವಾದವು,ಈವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಿನವ  ಟೊಮ್ಯಾಟೋ .ತಳಿಯನ್ನು, ಇಹಗು ಲಾಂಗ್ ಗ್ರೀನ್  ಪಡವಲಕಹಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ2 ಎಕರೆ ನಾಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇನ್ನೂ 8 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡೀಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೆಕೆಸಾಕಣೇ ಕೂಡ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ.ಮ್ಯಾಂಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: