karthik veg farm

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾನು ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ್ಪುರ ತಾಲೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾವಿನ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಯ ಬೆಳೆಗಾರ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಬಳಿಸುಮಾರು 2000 ಮಾವಿನ ವಿವಿದ ತಳಿಗಳ ಮರಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ , ಸಿಂಧೂರ, ತೋತಾಪುರಿ, ಶುಗರ್ ಬೇಬೀ, ಆಲ್ಫಾಸೊ  ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ನಿತರೆ  ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು,ಮಾವು ಅಲ್ಲೆದೇನೇ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ . ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಹೂ ಕೋಸು, ಕೋಸು ಮತ್ತು ರಾಗಿನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಈದಿನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ನ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: