narayana mango farm

ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾವಿನ ವಿವಿದ ತಳಿಗಳ ಮರಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ , ಸಿಂಧೂರ, ತೋತಾಪುರಿ, ಶುಗರ್ ಬೇಬೀ, ಆಲ್ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ನಿತರೆ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು,ಮಾವು ಅಲ್ಲೆದೇನೇ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ . ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಹೂ ಕೋಸು, ಕೋಸು ಮತ್ತು ರಾಗಿನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಈದಿನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ನ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

tabletbodytr tdನನ್ನ ಬಳಿ ವಿವಿದ ತಳಿಗಳ ಮರಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ , ಸಿಂಧೂರ, ತೋತಾಪುರಿ, ಶುಗರ್ ಬೇಬೀ, ಆಲ್ಫಾಸೊ  ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ನಿತರೆ  ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು,ಮಾವು ಅಲ್ಲೆದೇನೇ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ . ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಹೂ ಕೋಸು, ಕೋಸು ಮತ್ತು ರಾಗಿನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಈದಿನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ನ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.tdtrtbodytable

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: