adil pasha wholasale farm

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಕೊಂಡು ಮಾರುವವ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಕ್ವಾಲಿಟೀ ಯಂತೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತೇನೆ, ಒಟ್ಟೂ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಾವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಳಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ 50 ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.  ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ರೈತರ ಸಮೂಹವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ಆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೈತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.ಕ್ವಾಲಿಟೀ ಯಂತೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

Produce:

Currently open transactions