chandra agro farm

ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಬರಿ ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದಿ ಮತ್ತು ಹರಳಿ ಕಾಯಿ ನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಬರಿ ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದಿ ಮತ್ತು ಹರಳಿ ಕಾಯಿ ನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೀನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: