kumar vegetable farm

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀನ್ಸ್ , ಗೋರಿಕಾಯಿ,ಎರೆಕಾಯಿ, ರಾಗಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ.ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀನ್ಸ್ , ಗೋರಿಕಾಯಿ,ಎರೆಕಾಯಿ, ರಾಗಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: