tomato guard farm

ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ತರಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಈರೇಕಾಯಿ

Click on the button to send this farmer a message.

 ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ತರಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಈರೇಕಾಯಿ ಎವೆರಡಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆನಾ ಬೇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಳೊರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ 

Produce:

Currently open transactions