Prashanth areca farm

ನನ್ನ ಉರುಣ್ ಸುಳ್ಯ, ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ತೋಟ ಕೂಡ ಇದೆ, ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಮತ್ತುಡಿಕೆ ಇದೆ, ತೆಂಗು ಕಡಿಮೆ, ಸುಮಾರು ನೂರು ಗಿಡಗಳಿರಬಹುದು, ಅಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಲಿದೆ, ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿದದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತೇನೆ..ಹೋದ ಸಾರಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿದ್ದೇ, ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಆಗೇ ಮದುವೆ, ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ..ತೇಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮಾರುವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: