drip shoot farm

ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಅಡಿಕೆ ಮದ್ಯೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅರ್ದ ಎಕರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ , ಹಾಗೂ ಇನ್ನರ್ದ ಎಕರೆ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರತದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ನಟಿ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಎರೆಡು ತರದ ಜಮೀನಿದೆ,  ವೈಬವ ತಳಿಯಾದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇನ್ನೇನು ಹೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಸಸಿಗಾಲಿವೆ ಇದು ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ. ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ಕುಯ್ಯಲು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳು ಬೇಕು. ಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ.ಅಡಿಕೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಮರಗಳಿವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: