Shivamma AGRO farm

ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ಇರೋ 2 ಏಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು , ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕರಿನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ತರಕರಿನ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಒಳಗೇನೆ ರಾಗಿನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. \

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ಇರೋ 2 ಏಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು , ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕರಿನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ತರಕರಿನ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಒಳಗೇನೆ ರಾಗಿನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇಂದನು ರಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಚನ್ನಾಗಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: