paaru vegetable farm

ನಾನೊಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರ .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತರಕರಿನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಳಿಯೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು

Click on the button to send this farmer a message.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತರಕರಿನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಳಿಯೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಮಟೋ ಮತ್ತು ಪಡವಲಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತರಕರಿನೂ ನೀರಾವರಿಲೀ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ . ಹಾಕಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ . ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions